foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Naša najbližšia akcia 2. interný koncert "Mikulášsky" bude 6.12. 2016

Základná umelecká škola Jána Pöschla

"Kamkoľvek kráčaš ,kráčaj s celým srdcom" (Konfucius).

Základná umelecká škola Jána Pöschla bola založená 28. augusta 1992. Sídli na ulici Prostějovská 36 v Prešove a v súčasnosti ju navštevuje približne 690 žiakov. Škola je plnoorganizovaná, teda vyučujú sa v nej štyri umelecké odbory:hudobný, v ktorom vyučujeme hru na takmer všetkých hudobných nástrojoch, tanečný, literárno-dramatický a výtvarný odbor. Svoje pôsobenie naša ZUŠ rozšírila na elokované pracoviská na sídlisko Sekčov, Bernolákova ulica č.17 (výtvarný odbor) a do obce Fintice, kde na miestnej základnej škole s materskou školou pracuje výtvarný a hudobný odbor. Naši žiaci sa zapájajú do rôznych hudobných a komorných zoskupení, tanečných telies, ktoré reprezentujú školu na rôznych spoločenských, kultúrnych a súťažných podujatiach či festivaloch. Od roku 2013 po podpísaní zmluvy o spolupráci je naša ZUŠ zaradená medzi umelecko-edukačné inštitúcie so statusom Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

Na pôde Základnej umeleckej školy Jána Pöschla v Prešove sa vo štvrtok 24. novembra 2016 uskutočnilo umelecko-súťažné podujatie, ktorého aktérmi boli malí speváci slovenských ľudových piesní zo základných škôl prešovského a sabinovského okresu. 

Čítať ďalej: Kytička domovine 

Copyright © 2016 Základná umelecká škola Jána Pöschla Rights Reserved.