foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Základná umelecká škola Jána Pöschla

"Kamkoľvek kráčaš, kráčaj s celým srdcom" (Konfucius).

Novoročný koncert 2024

Triumfálny galavečer Základnej umeleckej školy Jána Pöschla v Prešove  

Dominantou ukončenia školského roku na základných umeleckých školách je každoročne záverečný koncert, ktorý je prezentáciou interpretačnej úrovne, výkonov a umeleckých výsledkov žiakov. Tradícia koncertov je spojená so slávnostným vyradením absolventov štúdia všetkých umeleckých odborov. Nebolo tomu ináč ani na Základnej umeleckej škole Jána Pöschla v Prešove. 

Dňa 10. júna 2024 bolo javisko historickej sály PKO Čierny orol v Prešove odeté do slávnostného šatu a sála bola zaplnená rodičmi a rodinnými príslušníkmi žiakov školy, hosťami a priaznivcami  školy i ďalšími milovníkmi umenia. Hlavnými protagonistami koncertu boli žiaci Základnej umeleckej školy Jána Pöschla v Prešove pod vedením pedagógov, ktorí pripravili pre prítomné publikum skvelý hudobný zážitok. Dramaturgia záverečného koncertu bola vystavaná prevažne v oblasti hudobnej, doplnenej i vstupmi tanečného odboru a jedným vstupom tvorivej dramatiky.   

Účinkujúci hneď v úvode koncertu prostredníctvom veľkého Tanečného orchestra školy pod vedením dirigenta Stanislava Magdu, DiS.art. predviedli svoje hudobné zručnosti v dvoch inštrumentálych skladbách, ktoré výbornou interpretáciou navodili slávnostnú atmosféru podujatia.  

Galavečer sólistov svojím vystúpením zahájila klaviristka Sofia Kokošková skladbou Fryderyka Chopina: Fantasie impromptu. Výber skladby bol šitý na mieru muzikalite a naturelu interpretky. V jej prevedení skladba vyznela fantasticky. Technicky, intonačne, rytmicky, emotívne, prednesovo na vysokej úrovni. 

V réžií programu pripravili pre publikum zaujímavé predstavenie počas, ktorého sa na pódiu vystriedali žiaci v sólo, duo, trio a kvarteto – zostavách, tie niekedy doplnili i sprievodné vstupy pedagógov. V ich podaní zazneli známe melódie v hre na strunové, klávesové a dychové hudobné nástroje. 

Nedá mi zvlášť nespomenúť výkon absolventky, huslistky Jany Jurčišinovej v skladbe Georga Perlmana: Israeli Concertino, 1. časť, ktorá veľmi precízne, technicky, rytmicky a prednesovo na vysokej úrovni interpretovala túto skladbu so svojim sýtym emocionálnym vkladom.  

Partitúra hudobných ukážok znela krásnymi melódiami, harmóniou akordov, čistými tónmi, slušnou technikou a zaujímavým súzvukom hudobných zoskupení. V programe zazneli diela F. Chopina, W. A. Mozarta, G. Ph. Telemanna, B. Smetanu, kompozície hudobných skladieb G. Portera, P. Berettiho, F. Akisa.  Sláčikový orchester ZUŠ Jána Pöschla demonštroval súhru, vyrovnanosť sekcií, muzikalitu, veľmi slušný intonačný prejav, hudobné cítenie, sýtu a kultivovanú farbu tónov i prednesový výraz. 

Pri vystúpení Hudobnej skupiny JP BAND, ktorej nepochybne frontmanom bola speváčka Aneta Miženková, sme sa započúvali do piesní žánru rocku, jazzu.  Ľudová hudba JANIČKA ponúkla divákom temperamentnú, vitálnu, veľmi živú hudobnú úpravu na motívy rumunskej ľudovej hudby - Rumunsku suitu v hudobnom spracovaní Jozefa Hrušovského. 

Choreografia tanečných kreácií bola obrazom zobrazujúcim prvky gymnastiky, ladnosti, vyjadrenie pocitu, nálady. Umožnila vyniknúť tanečníčkam v pohybovej kultúre a tanečnej technike. Dievčatá pôsobili presvedčivo s tanečnou noblesou. 

V rozprávke H.Ch. Andersena: Škaredé kačiatko v podaní žiakov literárno-dramatického odboru dominovala kolektívna spontánnosť, prirodzenosť, nefalšovaná detská hravosť, bola veľmi milým, pekným a príjemným predstavením. 

Záverečný koncert môžeme zhodnotiť aj ako symbolické vzdanie úcty mladších žiakov absolventom školy. Zo strany absolventov to zasa vyznievalo ako umelecký odkaz mladším hudobníkom, aby pokračovali v štúdiu, dosahovali tak úspechy v prospech seba i školy a dosiahli cieľ - úspešne ukončiť štúdium.

Paletu farieb veľmi nápaditej výstavy absolventských prác žiakov výtvarného odboru mali možnosť prítomní obdivovať vo foyer PKO Čierny orol.

Základná umelecká škola Jána Pöschla v Prešove má za sebou ďalší záverečný koncert, ktorý môžeme hodnotiť ako veľmi úspešný, kreatívny. Bol prehliadkou inštrumentálnej šikovnosti, nadanosti zručnosti žiakov tejto umeleckej školy. Celý ansábel účinkujúcich /žiaci, učitelia/ si zaslúži absolutórium vysokej kvality.  

Záverečné dejstvo absolventského koncertu sa nieslo v znamení slávnostného odovzdávania vysvedčení absolventom Základnej  umeleckej školy Jána Pöschla v Prešove a čestných uznaní za reprezentáciu školy. 

Zaujímavý bol príhovor PaedDr. Jozefa Hrušovského, PhD., riaditeľa Základnej umeleckej školy Jána Pöschla v Prešove, ktorý hneď v úvode poďakoval absolventom školy za ich prínos pre školu a ich rodičom poďakoval za podporu základného umeleckého vzdelávania. Uviedol, že spolu s absolventmi práve prežíva na javisku PKO svoju derniéru vo funkcii riaditeľa školy. V krátkosti pozitívne zhodnotil svoj zámer, predstavu a koncepciu rozvoja školy do podoby, v ktorej ju zanecháva a poďakoval sa za vytvorené desaťročné pedagogicko-umelecké dielo v podobe zrekonštruovanej, výborne materiálno-technicky vybavenej a ako zdôraznil, optimálnej pracovnej i ľudskej klímy a vzájomnej symbiózy pri dosiahnutí spoločných cieľov a výsledkov. Počas 10 rokov vo funkcii riaditeľa odviedol obrovský kus poctivej práce a doviedol umeleckú školu na piedestál  najvyššieho rangu. Zvlášť ocenil prácu s okruhom najbližších spolupracovníkov a predstavil na záver i svoju nástupkyňu v kresle riaditeľa, pani Hedvigu Fickovú Malastovú, DiS. art., ktorá doposiaľ bola zástupkyňou riaditeľa. Zaželal jej úspešné kroky v novej funkcii a ďalšie úspechy vo zveľaďovaní školy. 

Vďaka úsiliu vedenia ZUŠ J. Pöschla a erudovaných pedagógov sa škola postupne etablovala na svojbytnú inštitúciu so všetkými dôležitými odbormi štúdia, ktorá množstvom svojich aktivít a úspechov zaujala popredné miesto medzi základnými umeleckými školami nielen v meste Prešov, ale v mnohých oblastiach i na Slovensku.   

Chcem sa ešte vrátiť niekoľkými myšlienkami k riaditeľovi  ZUŠ J. Poschla - PaedDr. Jozefovi Hrušovskému, PhD., ktoré si považujem uviesť na znak prejavu úcty a obdivu k vzácnemu človeku. 

Jojo, ako ho familiárne volajú priatelia (mám česť byť jeho priateľom), je muzikant persona grata, v oblasti pedagogickej, skladateľskej i inštrumentálnej. Dlhé roky pôsobil na Katedre hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte, neskôr  ako pedagóg a vedúci Katedry hudby i riaditeľ Inštitútu hudobného a výtvarného umenia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Patrí mu privilégium uznávaný etnomuzikológ, hudobný upravovateľ folklórnej hudby, skladateľ, výborný cimbalista a hráč na kontrabase. Je laureátom Ceny Pavla Tonkoviča v oblasti hudobného folklóru, ktorú mu udelil v roku 2014 Slovenský hudobný fond v Bratislave. Podieľal sa na výchove mnohých vysokoškolákov, ktorí po ukončení štúdia už dnes patria k špičkovým slovenským profesionálnym muzikantom v oblasti folklóru i iných hudobných žánrov (napr. Ľubo Šamo - džez, Ondrej Kandráč, Stano Baláž atd.). Zdobia ho charakterové vlastnosti: ľudskosť, skromnosť, profesionalita, odbornosť, prirodzená autorita, proste človek s veľkým „Č“. V rámci prešovských umelecko-vzdelávacích inštitúcií mu právom prislúcha hodnotenie - riaditeľ NUMBER ONE, preto mu želám úprimne a zo srdca do ďalších rokov veľa zdravia, elánu, harmóniu v kruhu najbližších, pokojné roky užívania zaslúženého dôchodku a nehynúci optimizmus i ďalšie tvorivé nápady. Vivat, pán riaditeľ !

PhDr. Viliam Tarjányi, PhD.,

popredný mediálny propagátor

dychovej hudby na Slovensku.

Poznámka:

Autor recenzie je známy prešovský hudobník, hudobný kritik, interpret mnohých hudobných zoskupení, popularizátor najmä dychovej hudby, vysokoškolský učiteľ, dlhoročný pracovník Prešovskej univerzity a tajomník Rady pre umeleckú činnosť PU, autor viacerých kníh, napr.: "50 rokov mládežníckeho dychového orchestra", "Prešovské osobnosti dychovej hudby", "Svet plný nôt a obrazov" atd., bol organizátorom Medzinárodného festivalu dychových orchestrov Tarjányiho Prešov, a pod.

 

 

Nové pracovné ponuky

praca

Nasledujúce akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

Recenzie

Novoročný koncert - Recenzia

Čítať ďalej...

Prešovská cimbalová struna 2024 - Recenzia

Čítať ďalej...

Záverečný koncert - Recenzia

Čítať ďalej...

Počasie

iMeteo.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Ak si nezmeníte nastavenia vášho prehliadača, súhlasíte s cookies. Čítať viac

Súhlasím

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

 

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

 

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

 

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

Ako odmietnuť používanie súborov cookie.

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Copyright © 2024 Základná umelecká škola Jána Pöschla Rights Reserved.