foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Základná umelecká škola Jána Pöschla

"Kamkoľvek kráčaš, kráčaj s celým srdcom" (Konfucius).

Novoročný koncert 2024

Prešovská cimbalová struna 2024

Pekné interpretácie v hre na cimbale....

Významným obdobím hudobných aktivít pre Základnú umeleckú školu Jána Pöschla v Prešove je mesiac máj, keď organizuje Prešovskú cimbalovú strunu – súťaž v hre na cimbale. Dňa 10. mája 2024 v priestoroch koncertnej sály školy sa konal už siedmy ročník konfrontácie začínajúcich a zdatnejších mladých cimbalistov zo Slovenska. 

Ako zdôraznil PaedDr. Jozef Hrušovský, PhD., riaditeľ ZUŠ Jána Pöschla, „cieľom súťaže Prešovská cimbalová struna je podpora a motivácia mladých cimbalistov k skvalitňovaniu svojich hudobných dispozícií..“ A motivácia je v dnešnej dobe fenoménom ovplyvňujúcim úspešnosť života jedinca. Ako je už všeobecne známe, myšlienka o zorganizovaní a príprave súťaže v hre na cimbale pre základné umelecké školy sa zrodila v školskom roku 2015/2016 v hlave riaditeľa školy. Jozef Hrušovský dostal do vienka od sudičiek dar muzikálnosti, lásku k ľudovej kultúre, hudobnému folklóru. Bol viac, než tri desiatky rokov vysokoškolským pedagógom na Prešovskej univerzite, je hudobným skladateľom a upravovateľom hudobného folklóru regiónov východného Slovenska, etnomuzikológ, vynikajúci interpret v hre na cimbale a kontrabase, odborník na slovo vzatý a neodmysliteľný odborný garant Prešovskej cimbalovej struny, ktorá  sa zaradila medzi významné umelecké aktivity tohto žánru na Slovensku.

Magickej sedmičky, resp. siedmeho ročníka súťaže sa zúčastnilo 35 súťažiacich zo šestnástich základných umeleckých škôl na Slovensku. Účastníci boli z Banskobystrického, Košického, Prešovského a Nitrianskeho samospráv- neho kraja. Zastúpením účinkujúcich z viacerých samosprávnych krajov docielila Prešovská cimbalová struna celoslovenskú dimenziu a radí ZUŠ Jána Pöschla v Prešove medzi TOP základné umelecké školy nielen v regióne východu, ale aj celého Slovenska. Podľa dostupných informácií bola táto súťaž i jedným z motivačných stimulov k nedávnemu vzniku súťaže v hre na cimbale v oblasti stredného Slovenska, kde sa podľa prešovského vzoru v marci 2024 konal 1. ročník regionálnej súťažnej prehliadky v sólovej hre na cimbale žiakov ZUŠ Banskobystrického a Žilinského kraja. Jej organizátorom bola ZUŠ Stožok v okrese Detva.

Na výkony súťažiacich v prešovskej súťaži, na prednes, umelecký prejav i kvalitu výberu notového materiálu dozerala odborná porota, zložená z popredných, významných pedagógov, skladateľov a vynikajúcich interpetov v hre na cimbale. Predsedom poroty bol Mgr. art. Juraj Helcmanovský starší, členmi boli Mgr. art. Juraj Helcmanovský mladší a z Bratislavy pricestovala  Jarmila Mušitzová, DiS. art.. Všetci traja porotcovia sú významní predstavitelia združenia cimbalistov Slovenska - Slovenskej cimbalovej asociácie.

Súťažilo sa v piatich vekových kategóriách. Počtom najbohatšie zastúpenie mala I. kategória. V jej rámci sa do súťaže prihlásilo 14 začiatočníkov v hre na cimbale. Je to veľmi pozitívny a potešujúci fakt, že o tento strunový nástroj je zo strany debutantov taký záujem. Každý z účinkujúcich preukázal snahu, nefalšovanú detskú radosť z hry. Súťažiaci tejto kategórie sa umiestnili v troch pásmach. Porota ocenila v zlatom pásme piatich žiakov, strieborné pásmo prisúdila siedmim súťažiacim a dvaja žiaci sa umiestnili v bronzovom pásme. Výkonom, prejavom v najmladšej kategórii sa interpreti prezentovali s istotou, hravosťou a ľahkosťou. Kategória nás ubezpečila, že o talenty v hre na cimbale je patrične postarané, žiaci majú dobré základy a pedagógovia môžu ich hudobné schopnosti naďalej rozvíjať a zdokonaľovať.

Druhá aj tretia kategória potvrdili, že okrem folklórnej hudby je cimbal aj multifunkčný hudobný nástroj, na ktorom sa dá v súčasnosti hrať klasika, rocková hudba  aj džez. V úpravách pre cimbal zazneli skladby klasickej, vážnej hudby pôvodne písané pre klavír, husle od hudobných velikánov W. A. Mozarta, J.S. Bacha, L. van Beethovena, F. Chopina, A. Vivaldiho. Súťažiaci v druhej kategórií predviedli skladby z obdobia neskorého baroka až po skladateľov hudby 80. a 90. rokov. Zlaté pásmo bolo udelené dvom súťažiacim, strieborné pásmo trom súťažiacim a bronzové pásmo získal jeden súťažiaci. Tretia kategória ôsmich súťažiacich bola čo do výkonov a predvedenia súťažných skladieb veľmi vyrovnaná. Interpreti boli po technickej vyspelosti a umeleckom prejave na rovnakej úrovni, čo bolo pre porotu pri hodnotení náročnejšie. Nakoniec verdikt vyznel nasledovne: Zlaté pásmo udelili štyrom súťažiacim a strieborné pásmo získali ďalší štyria súťažiaci.

Ďalšie dve kategórie, ktoré boli v očakávaní technicky vyspelejších interpretov, škálovo viac využitia farieb a zvukov cimbalu, citovej vyspelosti predvedenia umeleckého diela a náročnejšieho výberu skladieb – taktiež nesklamali. V štvrtej kategórií vynikla hráčska elegancia, náročnosť výberu notového materiálu. Vyspelosť a vyváženosť súťažiacich sa prejavila predovšetkým v umeleckom prejave. Porota sa zhodla pri udelení zlatého pásma všetkým trom súťažiacim.

Vrcholom súťažného dňa bola interpretácia žiakov v najvyššej kategórii. Publiku aj porote sa predstavila veková skupina žiakov narodených v roku 2007, ktorá predstavovala piatu kategóriu. Súťažiaci využili zvukové farebné možnosti cimbalu a čo najviac jeho obrovský interpretačný potenciál. Dominovali v umeleckom prejave a veľmi solídne zvládli náročnejšie hudobné pasáže. Traja súťažiaci boli umiestnení v zlatom pásme a jeden v striebornom pásme. Významné zastúpenie vo výbere skladieb jednotlivých súťažiacich v tretej, štvrtej a piatej kategórii mal Géza Allaga, maďarský hudobný pedagóg, skladateľ, autor cimbalovej školy v dvoch častiach. Viacerí hráči v hre na cimbale mali zaradené v súťažnom programe jeho skladby. Malo to svoje opodstatnenie, pretože Géza Allaga sa podieľal na založení maďarského cimbalového školstva a zaslúžil sa o rozšírené používanie tohto strunového nástroja.

Ku cti slúži, že niektorí pedagógovia zaradili do súťažného vystúpenia svojim žiakom aj skladby Slovenských hudobných skladateľov, cimbalistov /M. Piroška, J. Helcmanovský, ml./ a pod.

Stalo sa už tradíciou, že na Prešovskej cimbalovej strune vystupujú umelci a  interpreti, ktorí sa angažujú v oblasti pedagogiky a kultúry za popularizáciu cimbalu. Na siedmom ročníku sa publiku, súťažiacim a hosťom predstavil člen poroty Mgr. art. Juraj Helcmanovský mladší,  pedagóg, vynikajúci interpret v hre na cimbale, ktorého sprevádzala kolegyňa-korepetítorka Mgr. art. Silvia Golecová Schwarzbacherová, ArtD. V podaní týchto umelcov zazneli viaceré skladby, z ktorých zaujala najmä Tokáta a fúga dmol od Johanna Sebastiana Bacha a posledná inštruktívna skladba pre cimbal v inštrumentácii samotného interpreta s názvom Cofin Dance od hudobnej skupiny Astronómia, kde pán Helcmanovský mladší aj s pánom Helcmanovským starším predviedli netradičné zvukové možnosti cimbalu pri použití hudobného podkladu spomínanej kapely a rôzne spôsoby ozvučenia strún za pomoci iných predmetov, než sú cimbalové paličky. Za svoj interpretačný výkon si vyslúžili obrovský potlesk publika. Ich záverečné vystúpenie bolo určite symbolickým zlatým klincom  celodennej súťaže Prešovská cimbalová struna i veľkou inšpiráciou pre mladých cimbalistov a povzbudením k napredovaniu v hre na cimbale za cieľom k dosiahnutiu výraznejších úspechov.

Čo dodať na záver. Žiada sa citovať poopravený výrok: Sláva víťazom a česť všetkým súťažiacim. Veľký obdiv, úcta a obrovská vďaka patrí všetkým pedagógom a korepetítorom, ktorí pripravili svojich žiakov na toto podujatie. Prešovská cimbalová struna potvrdila, že cimbal ako tradičný strunový nástroj už má pevné zastúpenie na Slovensku v novodobej histórii hudobného školstva.

Za organizáciu 7. ročníka vydareného podujatia Prešovská cimbalová struna 2024 si zaslúži celý prípravný štáb a organizačný tím vedenia školy a pedagógov ZUŠ Jána Pöschla v Prešove veľké poďakovanie i so želaním mnoho ďalších úspešných ročníkov tejto impozantnej súťažnej prehliadky.

                                                          

                                                               

PhDr. Viliam Tarjányi, PhD.,

popredný mediálny propagátor

dychovej hudby na Slovensku.

Poznámka:

Autor recenzie je známy prešovský hudobník, hudobný kritik, interpret mnohých hudobných zoskupení, popularizátor najmä dychovej hudby, vysokoškolský učiteľ, dlhoročný pracovník Prešovskej univerzity a tajomník Rady pre umeleckú činnosť PU, autor viacerých kníh, napr.: "50 rokov mládežníckeho dychového orchestra", "Prešovské osobnosti dychovej hudby", "Svet plný nôt a obrazov" atd., bol organizátorom Medzinárodného festivalu dychových orchestrov Tarjányiho Prešov, a pod.

 

 

Nové pracovné ponuky

praca

Nasledujúce akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

Recenzie

Novoročný koncert - Recenzia

Čítať ďalej...

Prešovská cimbalová struna 2024 - Recenzia

Čítať ďalej...

Záverečný koncert - Recenzia

Čítať ďalej...

Počasie

iMeteo.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Ak si nezmeníte nastavenia vášho prehliadača, súhlasíte s cookies. Čítať viac

Súhlasím

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

 

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

 

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

 

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

Ako odmietnuť používanie súborov cookie.

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Copyright © 2024 Základná umelecká škola Jána Pöschla Rights Reserved.