foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Základná umelecká škola Jána Pöschla

"Kamkoľvek kráčaš, kráčaj s celým srdcom" (Konfucius).

Rozvoj hudobného života v Prešove bol prepojený už od polovice 19. storočia so snahami o založenie systematického vzdelávania v oblasti hudobného školstva. Hudobné umenie začalo byť verejnosťou vyhľadávané a to pozitívne vplývalo na jeho postupný rozmach. Začali sa organizovať verejné hudobné podujatia, vzdelanci zakladali rôzne spolky, ktorých cieľom bolo realizovať verejné koncerty, oslavné spoločenské stretnutia a príležitosti, vyžadujúce si hudobnú kulisu v podobe živej maestózne naladenej hudby. V tomto období vznikol Prešovský hudobný spolok, ktorý si okrem spomínaných aktivít stanovil i cieľ založiť Prešovskú hudobnú školu, čo sa aj v roku 1859 podarilo.

Spoločensko-politická situácia sa však koncom 19. a začiatkom 20. storočia pod vplyvom maďarizácie slovenského prostredia zmenila a Prešov sa stal centrom maďarizačnej politiky. Za daných okolností vznikla v roku 1909 hudobná škola pod vedením Sama Koldyho, kde už pôsobil aj Mikuláš Moyzes. Ten v roku 1919 prevzal školu do slovenskej správy a v rokoch 1921–1929 sa stal jej riaditeľom. Učiteľmi tu boli zväčša českí pedagógovia, ktorí sa zaslúžili o intenzívnejší kultúrny rozvoj Prešova.

V roku 1951 bola hudobná škola s asi 700 žiakmi poštátnená a do kresla riaditeľa sa dostal Ján Pöschl, prešovský skladateľ a dirigent známeho Robotníckeho kultúrneho spolku (RKS). 2. polovica 20. storočia, najmä od roku 1977, kedy sa funkcie riaditeľa školy zhostil Michal Olejárnik, patrila k najúspešnejším obdobiam existencie vtedy nazývanej Ľudovej školy umenia v Prešove.

tabulaP

Rok 1991 znamenal zmenu názvu školy na Základnú umeleckú školu. Vtedajší zriaďovateľ Školská správa v Prešove iniciatívne napomohol prirodzenej expanzii školy a pridelil je zrekonštruované priestory bývalej Materskej školy na Prostějovskej ulici v Prešove, čím sa časť kolektívu učiteľov školy presťahovala do nových priestorov na Sídlisku 3 v Prešove. Riaditeľom nového subjektu s 23 učiteľmi, piatimi správnymi zamestnancami a asi 350 žiakmi sa v roku 1992 stal PaedDr. Jaroslav Doležal a novozriadená základná umelecká škola prijala do svojho názvu meno hudobného skladateľa Jána Pöschla.

Nové vedenie venovalo všetku energiu rozbehnutiu a rozvoju školy, čo sa odrazilo na vynikajúcich výsledkoch v rámci vzdelávacej i umeleckej oblasti. V krátkej dobe sa vyprofilovali dve orchestrálne telesá – Dychový orchester Jána Pöschla s dirigentom Jaroslavom Doležalom a Mládežnícky sláčikový orchester pod vedením Anny Mirossayovej, ktoré sa pravidelne úspešne zúčastňovali na významných domácich i zahraničných umeleckých podujatiach, festivaloch a súťažiach.

Hlavny vchod

V roku 2004 sa stala ZUŠ Jána Pöschla plnoorganizovanou školou, teda do jej vzdelávacieho programu boli zaradené okrem hudobného odboru i výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor. Riaditeľom školy po odchode Jaroslava Doležala do dôchodku sa stal Ladislav Žilík. Výtvarný odbor sa v roku 2010 rozrástol o elokované pracovisko na Bernolákovej ulici sídliska Sekčov v Prešove, čím škola rozšírila počet svojich žiakov o 150. Spolupráca ZUŠ na vzdelávaní vysokoškolských študentov, budúcich učiteľov hudobného a výtvarného umenia s Prešovskou univerzitou viedla v roku 2013 k zisku statusu Cvičná škola Prešovskej univerzity.

V školskom roku 2014/2015 bol zvolený do funkcie riaditeľa ZUŠ Jána Pöschla skúsený hudobný pedagóg a umelecký manažér PaedDr. Jozef Hrušovský, PhD. a funkcie zástupkyne riaditeľa sa ujala pani Hedviga Ficková Malastová, Dis. art., čím sa začala nová etapa rozvoja školy a v praxi sa aj implementovala nová koncepcia progresu a inovácií, týkajúcich sa školy vo všetkých sférach jej pôsobenia.

V roku 2017 bola spustená prípravná etapa rekonštrukcie budov školy, a to sanovaním vlhkom zničených omietok v átriu školy. Tak nasledovali tri ďalšie etapy opráv: inštalácia nových plastových okien, oprava zastrešenia, zateplenie s farebnou úpravou fasád a inštalácia nových teplovodných rozvodov ústredného kúrenia. Celková rekonštrukcia exteriéru i interiéru školy bola ukončená v novembri 2021.

V súčasnosti patrí ZUŠ J. Pöschla medzi esteticky najkrajšie školské objekty v Prešove, ktoré si môžu po všetkých stránkach komfortne plniť svoje umelecko-edukačné poslanie a pestovať kultúru u ďalších generácií. Súčasný pedagogický zbor školy tvorí do 40 pedagogických pracovníkov a servisnú časť tvorí päť nepedagogických pracovníkov. Celý tento kolektív sa podieľa prostredníctvom najmodernejších vyučovacích metód a prostriedkov na vzdelávaní, umeleckej výchove a optimálnom materiálno-technickom a servisnom zabezpečení prostredia školy pre priemerne 730 žiakov vo všetkých odboroch štúdia a snažia sa poskytnúť našim žiakom čo najširšie možnosti umeleckej sebarealizácie.

Nové pracovné ponuky

praca

Nasledujúce akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

Recenzie

Novoročný koncert - Recenzia

Čítať ďalej...

Prešovská cimbalová struna 2024 - Recenzia

Čítať ďalej...

Počasie

iMeteo.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Ak si nezmeníte nastavenia vášho prehliadača, súhlasíte s cookies. Čítať viac

Súhlasím

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

 

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

 

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

 

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

Ako odmietnuť používanie súborov cookie.

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Copyright © 2024 Základná umelecká škola Jána Pöschla Rights Reserved.