foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Základná umelecká škola Jána Pöschla

"Kamkoľvek kráčaš, kráčaj s celým srdcom" (Konfucius).

TANEČNÝ ORCHESTER ZUŠ J. Pöschla

tanecny2023

Toto umelecké teleso je v súčasnosti prirodzeným následníkom dychového orchestra ZUŠ JP, ktorý prežíval obdobie svojich najfrekventovanejších umeleckých aktivít najmä od vzniku školy (1992) až do obdobia prvej dekády nového tisícročia. Požiadavky doby však časom ovplyvnili žánrový výber repertoáru tohto telesa, ktorý sa postupne pretransformoval do podoby tanečného orchestra, interpretujúceho najmä pop a súčasnú zábavnú hudbu. Pestrá paleta jestvujúcich hudobných žánrov si časom vyžiadala obohatenie zostavy dychových nástrojov o paletu ďalších hudobných nástrojov, preto je v jeho súčasnom repertoári možné nájsť populárne a známe skladby, ale aj rezké pochody a hudobné úpravy rôznych štýlov od známych i menej známych autorov. Nástrojové obsadenie orchestra v súčasnosti tvoria najmä trúbky, priečne flauty, klarinety, saxofóny, trombóny, doplnené ďalšími nástrojmi, ako sú basgitara, gitara, klávesové (klavír) a bicie nástroje. 

Vystúpenia tanečného orchestra bývajú súčasťou väčších umeleckých podujatí školy, ako sú vianočné koncerty, absolventské koncerty a príležitostné slávnostné verejné vystúpenia.

tanecnyucitel 1Súčasným umeleckým vedúcim tanečného orchestra je pedagóg školy, skúsený interpret a upravovateľ populárnej hudby Stanislav Magda, DiS.art.

 

 

 

SLÁČIKOVÝ ORCHESTER ZUŠ J. Pöschla

slacik2023

Sláčikový orchester má v ZUŠ J. Pöschla dlhú tradíciu. Vznikol v roku 1993 a jeho história a umelecká činnosť bola vždy veľmi bohatá. V súčasnosti súbor tvoria početní interpreti prvých a druhých huslí, violončelá a kontrabas.

S cieľom obohatiť akustickú paletu orchestra a zatraktívniť jeho činnosť sú do jeho obsadenia a inštrumentára v ostatnom období zaraďované i skladby, vyžadujúce širšiu zostavu hudobných nástrojov symfonického orchestra. Tak vznikajú zaujímavé zvukové a hudobne príjemne znejúce projekty z diel rôznych hudobných skladateľov a hudobných období.

Pravidelné nácviky, systematická technická príprava a hudobná spolupráca napomáha členom sláčikového orchestra vnímať hudbu prostredníctvom vlastnej inštrumentálnej sebarealizácie a súčasne rešpektovať pravidlá kolektívnej súhry, ktorá vyvoláva hudobno-estetické pocity nielen v samotných mladých interpretoch, ale i v publiku, ktorému sú jeho performancie adresované.

slacikucitel 1Umeleckou vedúcou a dirigentkou Sláčikového orchestra ZUŠ J. Pöschla je učiteľka hry na husle Mgr. Miroslava Kuchárová, DiS.art.   

 

 

 

DETSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER ZUŠ J. Pöschla

orchester2023 1

Detský komorný orchester je zložený zo začínajúcich mladších žiakov a jeho cieľom je naučiť svojich členov základy kolektívnej interpretačnej spolupráce, estetickému  vystupovaniu a viesť ich ku kvalitnej umeleckej reprezentácii ZUŠ Jána Pöschla. 

Repertoár tohto telesa tvoria nenáročné i zložitejšie skladby, prostredníctvom ktorých sa žiaci zoznamujú s problematikou zvukovej a kolektívnej súhry, zdokonaľujú si technickú úroveň hudobného prejavu, učia sa vnímať hudbu a rozvíjajú v praktických činnostiach svoju muzikalitu.

orchesterucitel 1Mladších žiakov Detského komorného súboru umelecky vedie vynikajúci a skúsený interpret v hre na husliach Radovan Klein, DiS.art.

 

 

 

 

Ľudová hudba JAŇIČKA pri ZUŠ J. Pöschla

janicka2023 1

Folklórne aktivity sa objavovali v umeleckých prezentáciách ZUŠ JP už od jej vzniku, no kontinuálne sa nerozvíjali z rôznych dôvodov. Až v šk. roku 2017/2018 z iniciatívy riaditeľa školy PaedDr. Jozefa Hrušovského, PhD., etnomuzikológa a upravovateľa východoslovenského hudobného folklóru, vznikla malá ľudová hudba, zložená najmä z mladších žiakov školy, ktorá začala pracovať systematicky a prvé výsledky jej činnosti sa ukázali ešte koncom kalendárneho roka 2017 na úspešnom verejnom vystúpení v rámci školského vianočného koncertu.

V súčasnosti tvorí ĽH JAŇIČKA desať stabilných členov, ku ktorým je pridružená i  malá spevácka skupina. Jaňička už sprevádzala na verejných školských podujatiach i tanečnú skupinu, ktorá by v budúcnosti mala tvoriť základňu pre budúcu tanečnú zložku tohto telesa. 

Interpretovaný repertoár telesa pozostáva najmä z hudobných úprav šarišských ľudových piesní, ktoré sú hudobne spracované do zaujímavých menej, ale i náročnejších hudobných kompozícií.  

janickaucitel 1Cieľom tohto hudobného zoskupenia je viesť žiakov prostredníctvom priameho kontaktu so slovenskou ľudovou piesňou a hudbou v jej regionálnej podobe  k rozvíjaniu pozitívneho vzťahu k hudobnej tradícii a nadobúdať nové skúsenosti a improvizačné schopnosti, potrebné k folklórnemu muzicírovaniu a udržiavaniu folklórnych hudobných prejavov u najmladšej generácie.           

 

 

DETSKÝ FLAUTOVÝ SÚBOR

flauta2023 1

Súbor tvoria mladší žiaci dychového oddelenia hudobného odboru najmä z 1. časti primárneho vzdelávania na prvom stupni štúdia. Do svojho repertoáru si zaradil primerané skladby rôznych hudobných autorov a ich cieľom je rozvíjať u tých najmenších interprétov schopnosti skupinovo muzicírovať, učiť sa vnímať hudbu a prežívať ju v kolektíve a na umeleckej úrovni ju predvádzať na verejnosti.   

V ostatných rokoch je badateľná vlna znižovania záujmu o štúdium dychových nástrojov, preto je úlohou aj tohto dychového telesa zatraktívniť štúdium hry na zobcové flauty prostredníctvom prezentácií na školských koncertoch i verejných podujatiach školy a pripraviť mládež v optimálnom veku prostredníctvom umeleckých aktivít na štúdium ďalších dychových nástrojov.

ucitelflauta 1Detský flautový súbor umelecky vedie pedagóg a výborný interpret v hre na trúbku Tomáš Vojcovič, DiS.art. 

 

 

 

Hudobná skupina JP BAND 

jpband2023 1

Je školským umeleckým telesom, zameraným na interpretáciu najmä hudobného žánru Pop music a Rock, avšak výber ďalších žánrov je neobmedzený a môže byť korigovaný i samotnými členmi tejto hudobnej skupiny podľa ich záujmu a hudobných nápadov.

Skupina vznikla v roku 2016 a tvoria ju najmä žiaci vyšších ročníkov v obsadení keyboardov, dvoch gitár, basgitary, bicích nástrojov a spevu. Uvedená zostava hudobných nástrojov je neobmedzená a jej variabilita závisí najmä od samotného záujmu žiakov o činnosť v skupine. Hudobná skupina JP BAND vystupuje najmä na rôznych verejných vystúpeniach ZUŠ J. Pöschla, na sporadických kultúrnych podujatiach najmä pre mladú generáciu, ale už má za sebou i prvé skúsenosti zo súťaží pre hudobné skupiny základných umeleckých škôl, na ktorých získala nové interpretačné a improvizačné skúsenosti, úspechy v podobe konkrétnych ocenení.   

jpbanducitel1 1Na organizačnom chode, umeleckej príprave a perspektívnom rozvoji tohto hudobného telesa sa v súčasnosti podieľajú mladšíjpbanducitel2 1 pedagógovia ZUŠ J. Pöschla, učiteľ hry na bicie nástroje Jozef Ronto, DiS.art. a učiteľ hry na trúbku Tomáš Vojcovič, DiS.art.   

 

 

 

Tanečné štúdio NOISE pri ZUŠ J. Pöschla

noise2023 1

Tanečné štúdio NOISE pri ZUŠ J. Pöschla vzniklo koncom roku 2017 pod umeleckým vedením učiteľky tanečného odboru Mgr. Zuzany Kopkášovej, DiS.art.

Vo výbornej kondícii sa predstavilo toto zoskupenie talentovaných žiačok tanečného odboru školy na rôznych kultúrnych podujatiach a samostatných tanečných prezentáciach jednak na pôde ZUŠ Jána Pöschla, ale i na ďalších početných umeleckých prezentáciách v rámci verejných vystúpení a súťaží na Slovensku i v zahraničí. Z krajín, v ktorých súbor reprezentoval jednak školu, ale i mesto Prešov a Slovenskú republiku, možno vymenovať Taliansko, Českú republiku, Francúzsko, Španielsko, Čínu, Maďarsko a Chorvátsko.

noiseucitel 1Cieľom tohto tanečného umeleckého súboru je združovať talentovo najvyspelejšie žiačky tanečného odboru ZUŠ Jána Pöschla, odborne ich viesť k vrcholne kultivovaným tanečno-pohybovým prejavom a propagovať tanečnú kultúru u mladej generácie.      

 

 

Nové pracovné ponuky

praca

Nasledujúce akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

Recenzie

Novoročný koncert - Recenzia

Čítať ďalej...

Prešovská cimbalová struna 2024 - Recenzia

Čítať ďalej...

Počasie

iMeteo.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Ak si nezmeníte nastavenia vášho prehliadača, súhlasíte s cookies. Čítať viac

Súhlasím

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

 

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

 

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

 

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

Ako odmietnuť používanie súborov cookie.

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Copyright © 2024 Základná umelecká škola Jána Pöschla Rights Reserved.